Sut i ddefnyddio'r API (rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau)

Gallwch holi'r API i gael rhestr o hysbysiadau drwy ffonio'r dudalen hon

https://api.sell2wales.gov.wales/v1/Notices


Yn ddewisol, gallwch hefyd nodi paramedrau yn y cais

 • dateFrom
  Y mis a'r flwyddyn ar gyfer yr ystod (yn y fformat 'mm-bbyy'), cyhoeddwyd yr hysbysiad. Default yw'r mis cyfredol.
 • noticeType
  Y math o hysbysiad. Gweler y math o hysbysiad isod. Rhagosodiad yw math o hysbysiad 2 (hysbysiad contract).
 • outputType
  Y math o allbwn o'r hysbysiadau a ddychwelwyd. Defnyddiwch 0 ar gyfer allbwn OCDS neu 1 ar gyfer allbwn TED/arfer. Rhagosodiad yw 0.
 • locale
  en = 2057, cy = 1106

Nodi:

 • Os na roddir gwerthoedd, defnyddir gwerthoedd diofyn
Ymholiadau enghreifftiol

Enghraifft 1: Rhestr o Hysbysiadau Contract ar gyfer mis Ebrill, 2019 a'u dychwelyd ar ffurf OCDS (safonau data contractio agored)

https://api.sell2wales.gov.wales/v1/Notices?dateFrom=04-2019&noticeType=2&outputType=0&locale=2057

Enghraifft 2: nôl Rhestr o Hysbysiadau Dyfarnu Contract ar gyfer y mis cyfredol. Dychwelyd ar ffurf TED/arfer

https://api.sell2wales.gov.wales/v1/Notices?noticeType=3&outputType=1

Gallwch holi'r API i gael teulu o hysbysiadau drwy alw'r dudalen hon

https://api.sell2wales.gov.wales/v1/Notice


Mae'r cais yn gofyn am un paramedr:

 • id - OCID (dynodydd cwmwl Oracle) yr hysbysiad rydych chi am ei adalw
 • locale - en = 2057, cy = 1106
Ymholiadau enghreifftiol

Enghraifft 1: nôl Teulu hysbysiad am hysbysiad gydag OCID o 'ocds-kuma6s-0000517932

https://api.sell2wales.gov.wales/v1/Notice?id=ocds-kuma6s-0000517932&locale=2057

Isod ceir rhestr o'r mathau dilys o hysbysiadau y gellir eu defnyddio wrth holi rhestr hysbysiadau.

noticeType Title
1 F1 - Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
2 F2 - Hysbysiad Contract
3 F3 - Hysbysiad Dyfarnu Contract
4 F4 - Hysbysiad Contract (Cyfleustodau)
5 F5 - Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (Cyfleustodau)
6 F6 - Hysbysiad Dyfarnu Contract (Cyfleustodau)
7 F7 System Gymwysterau (Cyfleustoda)
12 OJEU - F12 - Cystadleuaeth dylunio cyhoeddus
13 F13 - Canlyniadau'r Gystadleuaeth Ddylunio
14 F14 - Corrigendwm
15 F15 - Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT)
20 F20 - Hysbysiad Addasu
21 OJEU - F21 - Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill (Contractau Cyhoeddus)
22 F22 - Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol Eraill (Cyfleustodau)
23 F23 - Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill (Consesiynau)
24 F24 - Hysbysiad Contract (Consesiynau)
25 F25 - Hysbysiad Dyfarnu Contract (Consesiynau)
51 Hysbysiad Safle - Gwahoddiad Gwefan i Hysbysiad Tendro
52 Hysbysiad Safle - Hysbysiad gwefan Gwybodaeth Ymlaen Llaw
53 Hysbysiad Safle - Hysbysiad Gwefan Dyfarnu'r Contract
54 Hysbysiad Safle - Cyn-ddyfarnu Is-gontract
55 Hysbysiad Safle - Is-gontract Ar ôl Dyfarnu
56 Hysbysiad Safle - Dyfarniad Is-gontract